Profil cytokin Th1/Th2

Diagnostyka niepłodności i poronień

Badanie profilu cytokin Th1/Th2 techniką cytometrii przepływowej umożliwia procentowe oznaczenie cytokin produkowanych przez limfocyty Th1 i Th2 oraz wyznaczenie stosunku Th1/Th2. Jest to badanie, które wykonuje się m.in. w przypadkach nieprawidłowego przebiegu ciąży oraz u pacjentek przygotowujących się do procedury in vitro.

profil cytokin th1/th2

Przygotowujesz się do procedury in vitro?
Wykonaj badanie profilu cytokin TH1/ TH2

 

Czym są cytokiny Th1/Th2

Cytokiny to białka produkowane przez leukocyty (białe krwinki), które odgrywają w organizmie człowieka wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim kontrolują aktywność komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej. Leukocyty dzielą się na kilka podgrup. Wśród nich można wyróżnić limfocyty T, które z kolei dzielą się na limfocyty Th, Tc oraz Ts. Wśród limfocytów Th można wyróżnić m. in. Limfocyty Th1 i Th2 mające różne funkcje w organizmie i produkujące różne cytokiny. Profil cytokin produkowanych przez limfocyty Th1 i Th2 wyznacza się, aby stwierdzić czy pomiędzy poszczególnymi rodzajami limfocytów Th jest zachowana prawidłowa proporcja Th1/Th2.

Profil cytokin Th1/Th2 – najważniejsze wskazania:

  • Nieprawidłowy przebieg ciąży
  • Poronienia
  • Przygotowania do procedury in vitro

Na czym polega badanie? 

Analiza profilu cytokin Th1/Th2 polega na wyznaczeniu względnych proporcji pomiędzy pomocniczymi limfocytami T typu Th1 oraz Th2 jako stosunek Th1/Th2. Rozróżnienie pomiędzy limfocytami Th1 i Th2 odbywa się na podstawie oznaczenia wewnątrzkomórkowej produkcji cytokin IFN-γ i TNF-α (Th1) oraz IL-4 i IL-10 (Th2) przez limfocyty poddane stymulacji podczas hodowli. Oznaczenie przeprowadzane jest techniką cytometrii przepływowej jako ocena procentowa limfocytów Th1 i Th2 wśród wszystkich limfocytów pomocniczych wykazujących ekspresję powierzchniowej cząsteczki CD4. Badanie nie obejmuje ilościowego oznaczenia stężenia poszczególnych cytokin w pg/ml.

Jak przygotować się do badania?

Próbkę do badania stanowi kilka ml krwi żylnej pobranej od pacjenta. Na badanie należy przyjść na czczo, w godzinach porannych.

Gdzie można wykonać badanie?

Zapraszamy na badanie cytokin Th1/Th2 do naszych ośrodków w Katowicach, Krakowie, Częstochowie i Bielsku-Białej.

Gyncentrum Katowice
ul. Żelazna 1
tel. 32 506 57 77
e-mail: info@gyncentrum.pl

Gyncentrum Kraków
ul. Mehoffera 10
tel. 32 506 57 77
e-mail: infokrakow@gyncentrum.pl

Gyncentrum Bielsko-Biała
ul. Sobieskiego 89/49
tel. 32 506 57 77
e-mail: infobielsko@gyncentrum.pl

Gyncentrum Częstochowa
ul. Kozielewskiego 9
tel. 32 506 57 77
e-mail: infoczestochowa@gyncentrum.pl

Profil cytokin Th1/Th2 cena

Interesują Cię koszty badania cytokin Th1/Th2? Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem lub kontaktu z infolinią Gyncentrum pod nr telefonu 32 506 57 77.