Czerwiec 2024 Article · 15 maja 2024

Wsparcie w leczeniu niepłodności 2024 – finansowanie zabiegów in vitro w Katowicach

Najnowsze raporty Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że w Polsce maleje liczba narodzin. Dzieje się tak z wielu powodów, m.in. z narastającego w ostatnich latach problemu niepłodności. Obecnie w naszym kraju już nawet 1,5 miliona par może mieć kłopoty z uzyskaniem ciąży. Istnieje na to skuteczne rozwiązanie i jest nim in vitro. Jednak z uwagi na wysokie koszty procedury, wiele niepłodnych par nie może sobie pozwolić na jej przeprowadzenie. Samorządy poszczególnych miast, odpowiadając na potrzeby swoich mieszkańców, starają się choć częściowo ją finansować. Ponadto z początkiem czerwca startuje ogólnopolski program refundacji in vitro. Czy obejmie on również Katowice?

para w ciąży korzystająca z dofinansowania in vitro Katowice

Pomoc w leczeniu niepłodności w Katowicach – jakiego wsparcia mogą oczekiwać mieszkańcy Śląska?

 

W latach 2013-2016 w naszym kraju działał rządowy program leczenia niepłodności, na który przeznaczono ponad 247 milionów złotych. Program ten przyczynił się do narodzin aż 22 tysięcy dzieci. Mimo tak imponujących wyników, nie przetrwał i w 2016 roku został zastąpiony projektem skupiającym się na wsparciu zdrowia reprodukcyjnego. W żaden sposób nie dorównał on jednak sukcesowi swojego poprzednika. O tego czasu lukę po programie rządowym starają się zapełnić samorządy, proponując swoim mieszkańcom własne programy. Nasza klinika została realizatorem kilkunastu z nich, osiągając skuteczność leczenia na poziomie aż 80%. Prawdopodobnie już wkrótce mieszkańcy Katowic będą mogli skorzystać ze wsparcia kliniki Gyncentrum w ramach programu rządowego. Na listę realizatorów wciąż jeszcze czekamy. A co wiemy o samym programie?

 

Dofinansowanie in vitro – kto będzie mógł przystąpić do programu?

 

Do rządowego programu in vitro będą mogły przystąpić pary ze stwierdzoną bezwzględną niepłodnością lub niepłodnością niepoddającą się leczeniu przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu. Pary chcące skorzystać z dofinansowania do in vitro będą musiały być w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. Ponadto dofinansowanie będzie obejmować również dawstwo nasienia i oocytów, dlatego program ten jest adresowany także do par nieposiadających własnych komórek rozrodczych. Co więcej, wcześniejsze korzystanie z procedury in vitro nie wyklucza możliwości uczestnictwa w nadchodzącym programie rządowym. Te pary, które mają już kriokonserwowane i przechowywane zarodki w ramach wcześniej realizowanych procedur także mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do in vitro. Obowiązuje natomiast kryterium wiekowe, w którym partnerzy muszą się mieścić i które jest nieco inne w zależności od rodzaju refundowanej procedury:

 

  • kobiety do 42. roku życia, korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,
  • kobiety do 45. roku życia jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,
  • mężczyźni do 55. roku życia (niezależnie od tego, czy wykorzystują własne plemniki, czy korzystają z nasienia pochodzącego od anonimowych dawców).

 

para z dzieckiem poczętym dzięki dofinansowaniu in vitro Katowice

Dofinansowaniem objętych aż 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu

 

Zakres dofinansowania in vitro w ramach programu rządowego jest dość szeroki. Obejmuje aż 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu, w tym:

  • do 4 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia,
  • do 2 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z oocytami od dawczyń, z możliwością zapłodnienia 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu,
  • do 6 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z dawstwem zarodków.

 

Rządowy program dofinansowania in vitro rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 grudnia 2028 roku. Na ten cel przewidziano w budżecie państwa 500 milionów złotych rocznie.  Łączna kwota wyniesie zatem 2,5 miliarda złotych. Niebawem zostaną także ogłoszone wyniki konkursu na realizatorów programu, którymi będą kliniki leczenia niepłodności spełniające odpowiednie wymogi sprzętowe oraz kadrowe.

 

Dofinansowanie in vitro także dla pacjentów onkologicznych z Katowic

 

Nowy rządowy program refundacji in vitro przewiduje również wsparcie dla pacjentów onkologicznych w zakresie zabezpieczania płodności. Osoby, u których zdiagnozowano nowotwór, często muszą podjąć leczenie, które uniemożliwia im później poczęcie dziecka. Dzięki programowi pacjenci ci będą mogli skorzystać z procedur takich jak zamrażanie komórek jajowych, nasienia, co da im szansę na rodzicielstwo po zakończeniu terapii onkologicznej. Program stanowi istotne wsparcie dla chorych w trudnym okresie walki z nowotworem. Pomoc w leczeniu niepłodności Katowice otrzymają:

 

  • kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia,
  • mężczyźni od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

 

In vitro Katowice – podsumowanie

 

Najnowsze raporty Głównego Urzędu Statystycznego pokazują spadek liczby narodzin w Polsce, co jest w dużej mierze spowodowane rosnącym problemem niepłodności. Chociaż in vitro stanowi skuteczne rozwiązanie tego problemu, wysokie koszty samej procedury uniemożliwiają wielu parom jej przeprowadzenie. Miasta starają się finansować in vitro z własnych budżetów. Ponadto od czerwca 2024 roku rusza rządowy program refundacji zapłodnienia pozaustrojowego. Program obejmie również pacjentów onkologicznych, którzy będą mogli zabezpieczyć swoją płodność przed rozpoczęciem leczenia. Zabezpieczanie płodności i wsparcie finansowe mają na celu zwiększenie liczby narodzin, a roczny budżet przeznaczony na ten cel ma wynosić 500 milionów złotych, co łącznie wyniesie 2,5 miliarda złotych. Mieszkańcy Katowic również będą mogli skorzystać z dofinansowania do in vitro, ponieważ będzie to program ogólnopolski.

 

Obserwuj nas
Tematyka
Czerwiec 2024

Chcesz wiedzieć więcej na temat programu rządowego 2024?
Skontaktuj się z nami już teraz!